Partnerom podujatia je Asociácia priemyselných zväzov a dopravy.