Branislav Klocok začal pracovať vo ferozliatinárskom priemysle v roku 1999, kedy prvýkrát nastúpil do spoločnosti OFZ, jednej z najväčších hutníckych fabrík na Slovensku. Na rôznych vedúcich pozíciách v nej pracoval až do roku 2006, kedy sa stal riaditeľom pre predaj v Európe v brazílskej spoločnosti Vale. Od roku 2012 znovu pôsobí v spoločnosti OFZ, na pozícií výkonného riaditeľa.