Gabriela Fischerová je generálnou riaditeľkou sekcie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Je zodpovedná za oblasti zmeny klímy a ochrany ovzdušia vrátane kvality ovzdušia. Nedávno počas predsedníctva SR v Rade EÚ viedla predsednícky tím za oblasť zmeny klímy.  Predtým ako začala znovu pracovať na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky pracovala ako konzultant v otázkach zmeny klímy a zastávala funkciu Regionálneho poradcu v rámci Rozvojového programu OSN a pracovala 12 rokov v odbore ochrany ovzdušia ministerstva, kde bola zodpovedná za plnenie medzinárodných záväzkov. Gabriela je vzdelaním chemický inžinier, vyštudovala  Fakultu chemickej technológie, ovzdušia a ochrany vôd