Štátny tajomník Ministerstva financií SR a podpredseda Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V minulosti pôsobil ako vedúci služobného úradu Ministerstva vnútra SR, generálny riaditeľ Immocap Group a.s. a riaditeľ oddelenia v UniCreditBank Slovakia a.s. Autor  trilógie „Nemecký štandard pre Slovensko“.