Martin Kumpan je konateľ a výkonný riaditeľ v spoločnosti Slovenské elektrárne – Energetické služby