12:30 Registrácia
13:00 Úvodný príhovor
13:15 Vystúpenia rečníkov z medzinárodného panelu
14:15 Diskusia
14:45 Prestávka
15:00 Vystúpenia rečníkov z domáceho panelu
16:30 Diskusia
17:00 Záver podujatia a neformálne stretnutia pri občerstvení