Peer Ritter je vedúci oddelenia Štátna pomoc II, GR Európskej komisie pre hospodársku súťaž