Marek Senkovič absolvoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave u v roku 1997. Do spoločnosti Slovnaft nastúpil v roku 2006 ako hlavný ekonóm, ktorý sledoval vývoj na finančných a komoditných trhoch, a bol tiež súčasťou rôznych obchodných aktivít. V júni 2018 sa stal jej finančným riaditeľom, okrem toho zastupuje domáce ropné spoločnosti v predstavenstve slovenskej Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. V júli 2020 prevzal ako CEO operatívne riadenie spoločnosti Slovnaft a zároveň je zodpovedný za riadenie Downstreamu Slovnaftu. Marek Senkovič je členom Riadiaceho výboru Skupiny MOL.