Rečníci – medzinárodný panel

  Marcel Klimek

  Štátny tajomník Ministerstva financií SR

  Jan Tůma

  Vedúci oddelenia obchodovania s emisiami
  Ministerstvo životného prostredia ČR

  Peer Ritter

  Vedúci oddelenia Štátna pomoc II, GR Európskej komisie pre hospodársku súťaž

  Jakub Wiech

  Žurnalista
  Energetyka24 (Poľsko)

  Radovan Ďurana

  Radovan Ďurana
  moderátor podujatia, INESS

  Peter Ondko

  Peter Ondko
  Principal, Boston Consulting Group

  Cillian O’Donoghue

  Cillian O’Donoghue
  Director of Energy & Climate Change, Eurometaux

  Rečníci – domáci panel

  Richard Sulík

  Minister hospodárstva SR

  Marek Senkovič

  Marek Senkovič
  Generálny riaditeľ Slovnaft a.s.

  Milan Veselý

  Generálny riaditeľ
  Slovalco

  Branislav Klocok

  Výkonný riaditeľ
  OFZ

  Gabriela Fischerová

  Gabriela Fischerová
  Generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia, MŽP SR

  Martin Vlachynský

  Martin Vlachynský
  moderátor podujatia, INESS

  Vladislav Jurík

  Vladislav Jurík
  Riaditeľ sekcie regulácia v Stredoslovenskej distribučnej, a.s.

  Martin Kumpan

  Martin Kumpan
  Výkonný riaditeľ, Slovenské elektrárne – Energetické služby