Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnou konferenciu s názvom „Priemysel na odchode?“, ktorú organizujeme pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a ministra hospodárstva a podpredsedu vlády Richarda Sulíka.

Poslaním tohto podujatia je vytvorenie priestoru na verejnú prezentáciu možných prístupov ku kompenzácii nepriamych nákladov dekarbonizácie pre priemysel. O tejto téme sa na verejnosti a v médiách v podstate nediskutuje, i napriek jej zásadným dopadom na budúcnosť hospodárstva Slovenska.

Pozadie:

Európska komisia v novom balíku Fitfor55 definovala opatrenia, ktoré majú zabezpečiť zníženie emisií CO2 na požadovanú úroveň už v roku 2030. V rámci týchto opatrení má dôjsť k ďalšiemu zníženiu maximálneho objemu emisií CO2 ako aj rozšírenia časti ekonomiky, ktorá spadá do systému obchodovania s povolenkami.

Za posledný rok vzrástla cena povolenky radikálne – o takmer 100 %. To sa pochopiteľne dotýka všetkých producentov priamych emisií CO2, ktorí povolenky musia nakupovať. Málo sa však hovorí o skutočnosti, že podobným tempom rastie aj cena elektriny – do ktorej sa premietajú náklady na povolenky. Vďaka otvoreným trhom s elektrinou sa to týka aj Slovenska, a to bez ohľadu na vysoký podiel produkcie bezemisnej elektriny v jadrových a vodných elektrárňach.

Výsledkom sú nepriame nezamýšľané dopady obchodovania s povolenkami. Rastúca cena elektrickej energie postihuje aj firmy, ktoré majú vysoko ekologickú výrobu, zvlášť, ak je energeticky náročná. I napriek nízkym emisiám CO2 tak aj  tieto firmy musia platiť vysoké náklady za povolenky skryté v cene elektriny. To pochopiteľne motivuje k presunu takýchto výrob do krajín, kde ešte nie je produkcia emisií CO2 spoplatnená.

Európska komisia si je tejto skutočnosti – rizika vývozu emisií CO2 do zahraničia –  vedomá, a preto umožňuje členským štátom kompenzovať  nepriame náklady. Kompenzácie ale nie sú jasne stanovené, a štáty k nim pristupujú rozdielnym spôsobom. Podmienky kompenzácií na Slovensku patria medzi menej štedré, a ak nemá dôjsť k presunu týchto výrob do zahraničia, budú potrebné zmeny v legislatíve. O to viac, že Európska komisia navrhuje zásadné urýchlenie znižovania emisií – čo sa prenesie do ďalšieho rastu ceny povoleniek.

Odborná diskusia v tejto oblasti je nielen potrebná, ale priam urgentná. Preto sme sa rozhodli zorganizovať v spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy konferenciu s medzinárodnou účasťou. Cieľom tejto konferencie je vytvoriť priestor na:

  • Prezentáciu prístupov ku kompenzácii nepriamych nákladov v susedných krajinách
  • Diskusiu o potrebných zmenách týchto kompenzácií a dopadoch na verejné financie
  • Diskusiu o budúcnosti kompenzácií vo vzťahu k návrhu uhlíkového cla

Medzinárodná konferencia bude prebiehať vo forme panelových diskusií a neformálnych rozhovorov Tento formát umožní prepojiť verejný sektor so súkromným sektorom. Na druhej strane diskusné panely za účasti novinárov umožnia adekvátnu medializáciu tejto problematiky.