Partnerom podujatia je Asociácia priemyselných zväzov a dopravy. Záštitu nad podujatím poskytlo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.